Květen 2012

Líbej mě 11

22. května 2012 v 19:44 | Hinako |  Líbej mě

,, Obito se vydal do nemocnice pro Rin a Kakashiho . " pokračovala tichým hlasem . Místnost rázem ožila minulostí .

Obito běžel z tichlou vesnicí . Lidé se pomalu chystaly ke spánku . Nikdo netušil co se děje v sídle Uchiha . Nikdo nevěděl co klan Uchiha má plánu . Vše probíhalo jako každý jiný večer .Prodavači pomalu uklízely krámky . Hospodský vyhazovaly opilce ven . Nebe potemnělo a slunce se chystalo zapadnout . Obito přidal do běhu . Věděl , že nemají moc času . Běžel rovnou uličkou , kterou lemovaly krámky . Nevěnoval svému okolí pozornost . Nevšímal si kroutících se hlav nad jeho splašením během vesnicí . Na konec do běhl na malé naměstíčko uprsotřed vesnice . Rozhlédl se a přemýšlel nad tým jest-li by nebylo rychlejší to nahlásit Hokagemu . Na konec se rozhodl , že to nahlásí Hokagemu . Rychlostí blesku se vydal k budově Hokage . Před sebou měl ještě schody .
Musel vyběhnou až do nejvyšího patra a točinilo něco okolo 560 shodů . Schody bral po dvouch .
Po 10 minutách byl konečně na hoře . Vydíchaval se . Podíval se na vesnici , kterou teď měl jako na dlani .
Všude byl klid . Otočil se do chodby a rychlým krokem se vydal do kanceláře Hokage. Chodbu spoře osvětlovaly louče na zdech byl jeho stín . Pokračoval dál aniž by si to rozmislel . Dveře do kanceláře byly otevřené . Ani se neobtěžoval za klepat a trhl tam . V místnost byla osvícená jen jednou loučí . Hokage stál zády ke dveřím . Obito se po rozhlídl po místnosti nebyla moc velká . Místnost obsahovala stůl , židle , gauč a křesla . V jednom rochu byly dveře .
A v druhým byla skřín . To bylo všechno co bylo místnosti .
,,Hokage -sama ." křikl Obito mezi dveřmi a pomalu začal uklidňovat svůj dech po běhu vesnicí .
Hokage se otočil na příhozího . Byl překvapen .
,,Co se děje hoří ? " zeptal se Hoakge .
,,Ne Hokage- sama. "odpověděl Obito a uklonil se .
,,Tak co se stalo ? " zeptal se ženský hlas .
Obito se podíval za hlasem a spatřil tam Rin s Kakashim .
,,Kakashi ,Rin jsem tak rád , že vás tady vidím ." křikl šťastný Obito .
,, Tak co se děje ? " položil znovu otázku Hokage a posadil se za stůl .
,, Jde o klan Uchiha ? " vykřikl Obito .
,,Co se děje ? " zeptala se Rin s obavami hlase .
,, Dneska noci chtěli obětovat Seraphin a teď se asi chystají za útočit na vesnici ." odpověděl Obito a hledal známky překvapení na tvářích svých přátel .
,, Oni Seraphin obětovali ? Takže je mrtvá ? " Křikla Rin a potvářích se jí spustily slzy . Kakashi Rin obejmul .
,, Ne Rin není mrtvá Itachi ji zachránil a teď se sní shovávají u tebe doma ." objasnil Obito . Rin přestala brečet a křikla : ,, Na co čekáme jdeme pomoc Itachimu s jeho misí ."
Kakashi se podíval na Hokageho .Ten jen kývkl na souhlas .
,,Vy to zvládnete ." Křikl Hokage na odházejicí trojici . Ani jeden z nich nemluvyl . Jak mile opustily budovu kage rozeběhly se k sídlu Huyyga . Všichni tři do domu Rin trchly jako velká voda . Rin se rozrazila dveře do ložnice . Kakshi se vydal do kuchyně kde seděl Itachi a obímal třesoucí se Seraphin .
,,Ahoj ." pozdaravyl je Kakashi . Itachi zvedl hlavu za hlasem . Usmál se když viděl svého přítele .
,,Ahoj kde máš ostatní ? " zeptal se Itachi a pohladil po tváři Seraphin .
,,Rin kontrluje dům a Obito je s ní ."
,,Tak si u nás sedni Kakashi ." pověděla Seraphin a ukázala na prázdné místo vedle ní . Kakashi si k nim sednul .
,,To bude dobrý ." pověděl a jemně stiskl jí stisklu ruku.
,,Děkuji ale nic nebude dobrý ."
Do kuchyně trchla Rin a za sebou táhla modrovlásku . Zle se podívala po kuchyni.
,,Kdo je to ." křikla a zle si měřila Itachiho .
,,Konan ." vykřikla Seraphin a vyběhla k ní . Rin na ní zůstala koukat v šoku .
,,Kdo ,že je to ?" zeptala se když jí opustitl šok .
,, Moje nová kamarádka ." odvětil tiše Itachi a otočil se na obíjmajicí dvojici . Na tváři se u objevyl úsměv.
,,Prominte nechci vás rušit ,ale něco nás čeká ne ." pověděl Kakashi . Všichni se na něj podívaly a kývly na souhlas .
,,Tak co máte plánu ? "zeptala se Konan.
,,Já můsím zabýt svůj klan ." odpověděl smutně Itachi .
,,My víme ,ale sám to přeci nezvládneš ." Vykřikla Serphin .
,,Neboj zvládnu ."
,, A přitom umřeš to chceš ? "
,,Ne to nechci ,ale nenám navýběr ."
,,A co já já ti nemůžu pomoc ?"
,,Ne Seraphin ty mi fak nemůžeš pomoc ! "
,,Proč ne to jsem tak slabá ?"
,,Ne ,ale mám strach ,že by tě chytly a pak využily k původnímu plánu a to já nechci hápeš to ? "
,,Jasně ,že to chápu ,ale já nemůžu tady jen tak sedět a nic nedělat ." křikla Seraphin se slzama v očí . Nadechovala se dlašímu proslovu ,ale přerušil jí přísný hlas Rin : ,,Nechte toho dneska se nesmíte hádat ."
,,Tak mám plán ." pokračoval dál . ,, Konan ty odvedeš Seraphin mimo vesnici . " podívala se na modrovlasou díku a na černovlasou dívku . Obě kývly na souhlas .
,,Já ,Kakashi a Obito ti pomůže s tvůjí misi ." pokračovala klidně Rin.
,,Počkej já vaši pomoc nechci ." protestoval Itachi . Rin ho zpražila svým pohledem.
,,Konan vem Seraphin a hned zmizte a za dva dny se jdete s Itachim 10 km za vesnicí je ti to jasný a nezapomínej ,že jí máš na starost tak jí nedovolol udělat nějakou hloupost . Přinejhorším jí omrač a teď obě zmizte ." přikázala Rin .
Konan vzala za ruku černovlásku . Seraphin se jí ze sevření vyvýkla a obejmula silně Kakashi a do ucha mu pošeptala : ,, Dávej na sebe pozor a nidky se zase uvidíme ." Pak obejmula Itachiho slzy jí tekly proudem a do uchamu řekla : ,, Vím ,že to přežiješ je si dávej bacha ." Pak se podívla na Rin . Rin se na ní usmála .
,,Seraphin dávej na sebe pozor a hlavně neděl Konan problémi ." přikázala jí Rin .
Seraphin jí silně obejmula .
,,Neboj budu se chovat slušně a budu Konan poslouchat a slibuji ,že jí nikdy neopustím aby jsi měla klid . A děkuji za všechno a hlavně Rin dávej na sebe a ostatní pozor . "
,,Seraphin musíme jít ." křila Konan . Seraphin se ještě podívala po svých přátelých a pak opustila místnost a dům s Konan . Oběma tekly szly proudem .
Rin se dívala na odházejicí dvojici . Trachalo to srdce všem . Pak se všichni šli připravit k boji .
Do domu trchl Obito a za ním 10 Uchihů .
,,Utíkejte !! "křikl na své kamarády v domě . Rin s Kakashim vyběhly z ložnice a Itachi z obíváku .
Kakashi se pustil do dvou Uchihou a Rin s Itachim do zbystuku . Obito vyběhl schody do prvního patra . Vlezla do tajné místnosti a vzala si katanu . Pak se vydal za svými kamarády. Rin už zabila svoje dva protivníky a Kakashi s Itachim byly taky hotoví . Obito překročil mrtvá těla . Silně objal Rin až teď si všiml ,že všichni tři mají na sobě Anbu oblek . Pak se všichni rozeběhly do sídla Uchiha . Před ním se rozdělili . Kakashi byl s Itachim . Rin s Obitem . Rin a Obito šli halvním chodem . Itachi a Kakashi šli bočním chodem . V sídle Uchiha se rozdělili .

Všude byl zmatek . Fugaku řval rozkazy na každýho koho potkal . Mikoto jen přehlížela .
Itachi měl s ostatníma dohodu ,že svoje rodiče zabije sám . Kakashi ale i ostatní měly co dělat aby stačili na svoje protivníky. Všichny měly zranění víceméně jen škrábance a řezné rány . Postupovaly podle plánu tak jak si stanovyli . Itachi měl taky co dělat . Konečne začínali mít štěstí . Uchihů ubývalo . Itachi se vydal za svým otcem . Našel ho v jeho pracovně .
,,Tušil jsem ,že jsi se nevrátil jen tak ." přivátal ti mi to slovy Itachi .
,,Když jsi to věděl proč jsi nezasáhl ? " zeptal se Itachi
,,Ty se mně ptáš proč ? "
,,Už to tak bude ."
,,Kvůly Saskemu ."
,,Nikdy ti nezaleželo na mě ani na Saskem tak si ti řeči ,že ti zaleželo na Saskem nech pro nikoho jiného ."
,,Ty mi nevěříš ? "
,, Ne vždycky jsi stavěl klan na první místo a rodinu až na druhé ."
,,To není pravda !! Chtěl jsem pro klan jen to nejlepší ."
,, Tým ,že by jsi obětoval nevinou dívku !! "
,,Díky ní by jsme zjískaly zase svoji slávu ! " Křikl Fugaku a silně uhodil do stolu.
,,Klan by tím to krokem slávu nezískal ! Získal by jen nenávist od ostatních klanů ." řekl klidně Itachi a sáhl si na záda pro katanu .
,,Takže já umřu rukou vlastního syna ." řekl Fugaku histericky . Dveře do místnosti se otevřeli a dovnitř vešla Mikoto . Itachi i Fugaku se na ní otočili . Mikoto měla na sobě bílé kimono . Mile se usmála na Itachiho a postavyla se vedle Fugaka .
,,Itachi udělat to co musíš ." řekla vyrovnaním hlasem . Itachi pevněji sevřel katanu .Jeho odhodlání zabít vlastní rodiče hodně ochablo . Mikoto dala pusu Fugakovi .
,,Itachi já vím ,že je to pro tebe těžké . Já ani otec ti nebude kláds odpor ." řekla mile Mikoto . Oba se na ní podívaly jako by spadla z Marsu.
,, To nemyslíš vážně ." promluvil jako první Fugaku . Jen se na něj podívala nic neříkala .
,,Tak Itachi já se nenchám tak snadno zabít . Dokuď žiji budu bojovat ." Křikl Fugaku a vrchl se na Itachiho .
Itachi jeho útok nečekal sotva uhnul . Nechodlal strácet čas . Moc dobře věděl jak jeho otec bojuje . Vrchl se hned do útoku . Boj mezi otcem a synem byl dost vyrovnaní .Oba věděly jak ten druhý bojuje . Mikoto jen přehlížela boji v očí se jí lesky slzy . Itachi se na otce rozeběhl s ohnivou katanou . Mikoto věděla ,že Fugaku se tomu útoku nedokáže vyhnout . Rozeběhla se a postavyla se před Fugaka . Itachi nemochl zastavit útok. Katana prošla tělem Mikoto . Bílé kimono se zbarvylo krví . Itachi vytáhl katanu rychle chytnul padajicí Mikoto . Fugaku na to koukal v šoku .
Itachi pomalu pokládal Mikoto na zem .
,,Mami ." pošeptal jí do ucha .
,,Promin Itachi ." pomalu vydala ze sebe . Pak začla kašlat krev .
Itachi jí podepřel hlavu .
,,Ne ty nemáš umřít !" křikl Fugaku a sklonil se ke své ženě .
,, Fugaku ..." chtěla pokračovat ,ale z pusy jí vytekl pramínek krve . Z očí se jí vytrácel živol . Itachi jí pevně stisknul ruku .
,,Proč Mikoto . Proč jsi to uděla ?" křikl Fugaku .
,,Já ... chtě-la jsem t-i zach..ránit . "vykoktala a v jíejí obličeji se objevila bolest.
,,Nemluv . "křikl Fugaku a podíval se na syna . Itachi měl ve vtváři kamený výraz ,ale jeho oči se lesky smutkem . Itachi se sklonil k Mikoto .
,,Mami děkuji za všechno co jsi pro mě udělala ." řekl a přes slzy viděl rozmazeně . Rozmáchl se katanou a ta znovu prošla tělem Mikoto . Mikoto se podívala na Fugaka a na Itachiho . Pak se její oči na dobro zavřely .
,,Neeeeee !" zařval Fugaku a vrchl se na syna . Boj začal na novo . Itachi měl na vrch neovládal ho vztek . Ani ne za 10 minut byl konec boje . Fugaku skončil podžíznutím krkem .
,,Prominte ." řekl do tiché místnosti . Ani si nevšiml ,že se dveře otevřeli a do místosti vešel Saske .
,,Mamííí ,Tatiiii. "křikl když uviděl mrtvá těla svých rodičů . Rychle se k nim rozeběhl . Udělal dva kroky a všiml si postavy co stála nad mrtvíma těla jeho rodičů . Poznal v ní Itachiho .
,,Itachi ." křikl a zaútočil na něj . Itachi Saskeho sevřel v rukách .
,, Bratříčku jsi tak slabej . Pokuď mě budeš chtít porazit musíš zesílit . Bojuj aby jsi ze sílil až budeš na stéjné úrovní jako já tak za mnou přijď . Do tý doby se drž života zuby nechty ." křekl hladně Itachi ikdyž mu trchalo srdce . Udeřil Saskeho do zatilku. Ten se skácel v bezvědomí na zem . Pak udělal pečetě a objevyl se na místě srazu .
,,Tak jsi konečně dorazi." křikl Kakashi ze stromu .
,,Kde je Rin a Obito ?" zeptal se Itachi .
,,Obito byl z raněn tak ho Rin vzala do nemocnice ."
,,Tak jak to šlo ? " zeptal se Rin .
,,Rin co tu děláš ?" zeptala se překvapený Itachi .
,,Tak Obito bude v pořádku tak jsem se vydala za váma ."
,,U mě to bylo dobrý ." odpověděl Kakashi .
,,U mě to taky bylo dobrý ." odpověděl Itachi .
,,Itachi podle Hokageho máš opustit vesnici ." řekl Kakashi .
,,Já vím. " odpověděl Itachi a pomalu odházel .
,,Itachi měj se a nikdy se zase uvidíme a pozdravuj Seraphin a Konan ."křikla na něj Rin .
,,Jasně ,že budu a nebojte ješte se uvídmě . " křikl na zpátek Itachi pak udělal pečetě a zmizel v oblaku kouře .
Rin se jen usmála a pak se s Kakashim vydali do vesnice . Kakashi pomohl odvést mrtvá těla z jejího domu . Pak oba spálily Anbu obleky a každý se rozešel svým směrem .
Itachi se objevyl na místě dohody. Už tam na něj čekala Konan a Serphin . Jakmile ho uviděly tak se k němu rozeběhly . Itachi silně obejmul Seraphin a pak Konan . Pak se všichni tři vydaly na
cestu .

Líbej mě 10

16. května 2012 v 12:56 | Hinako |  Líbej měSoučasnnost

Hinako stála u okna a pozorvala dění ve vesnici . Sai jí pilně poslouhal zatím se jí nedovalil přerušit . Informace , které mu podávala byly jiné než měl , ale přitom věděl , že jsou pravdivé . Garra ho pozoroval ostražitě jako by mu nevěřil .
,, Počkej , ale to přeci nemůže být pravda ? " křikl do ticha Sai.
,,Já věděla , že mi neuvěříš ani slovo . Já ti můžu dát důkazy které by tvůj nároz změnily ."
,,Důkazy ? " nevěříčne opakoval Sai.
,,Ano mám důkazy , ktré moje vyprávění potrvdí ."
,,Potvrdí ? "
,,Neděj blbého spoutu informací máš díky tomu , že jsi v Anbu Root . Tak mi něříkej , že jsi se podobným informacím nedoatal ." křikla rozčílená Hinako.
Sai se na ní překvapeně podíval. Jak mohla vědět , že ptaří do Anbu Root .
,,Jsk víš , že jsem v Anbu Rott ? "
,,Vím , ale to není tvoje věc . Ty jsi chětěl slyšet příběch Akatsiki nic víc tě nemusí zajímat ."
,, Ale to není celej příběh ? "
,,Ne teprve jsme na začátku ." odpověděl Garra .
,, Jak na začatku ? " zeptal se Sai .
,,Prostě jsme ještě na začátku nech mě laskavě doříc všechno . Hrozně ráda bych to zkrátila , ale ono to moc skrátit nejde ." ozvala se Hinako .

Naruto se probudil po dvou hodinách . Byl plný energie . Protáhl se . Protřel si oči a pomalu spouštěl nohy z pod peřiny na zem. Rukama si zajel do své blond husté hřívy vlasů . Lekl se . Jeho hodidla se dokla sutené podlahy. Celím tělem mu projel mzáz . Rychle se oklepal a vydal se do koupelny . Otevřel dveře a do nosu ho uhodila vůně Sakury . Nasál tu vůni . A usmál se .Tak mu ta vůně připomínala jeho nejlepší kamarádku . Kamarádku , která byla pro něj jako setra . Kamarádku , kterou miloval . Vlastně Sakura pro něj byla vším co si mohl přát . Byla mu oporou , když je Saske opustil . Byla mu vždycky na bízku v boji . Věděl , že se na ní může spolehnout , ale teď stratil i jí . Nenáviděl život . Nenáviděl sebe . Proklínal se , že nedokázal přivéc Saskeho zpět . Proklínal dobu kdy byl pryč a neviděl Sakuru . Proklínal den kdy odešla Sakura do Anbu .
Často se ptal sám sebe proč je život tak krutý . Ale odpovvěď stále neměl .
Omávený vůní odešl k malému umyvadlu . Otočil kohoutkem do prava . Z kouhoutku se proudem spustila křišťálově bílá voda . Strčil hlavu pod tekoucí vodu . Voda byla sutedá , ale je mu to navadilo . Pochvylce vytáhl hlavu z pod vody a vypnul vodu. Rozhlédl se po koupelně . Z vlasů tekla studená voda . Nechávala na jeho tváři cestičky . Všiml si malé mahagonové skýřnky hnědé bary. Vydal se k ní . Otevřel lesklé dřevěné víko . Ze vnitř si vzal ručník . Hodil si ho na hlavu a sušil si vlasy . Vzal si ze země osvoje oblečení ,které tu nechal , když se sprchoval . Pomalu se začal oblíkat . Když byl oblečen podíval se do zrcadla . Trochu se usmál ale jeho oči nezářily nebesky modrou jako každý den . Dnes byly tmavé modré smutkem a trépením . Usmál se a pak si vzal hřeben ,který ležen na umyvadle . Trochu si učesal vlasy a pak opustil koupelnu . Vydal se ke dveřím . Ještě se podíval po místnosti nic moc tam nebylo . Místonost byla bíle vymalovaná . Nad postelí vysel nějaký obrázek neurčitých tvarů . Postel byla velká . Pojmula by dvě osoby . Byla ze dřeva . Na ní byla rozházená deka . Na pravé straně postele byl malý noční stolek a lapička . V levým rohu byla velká skřín a kousek od ní byl malý stolek a dvě židle . Okna byla otevřena do kařan a do pokoje tak proudil čerství vzduch . Vítr ,který vnikl do místnosti si pohrával s Narutovými vlasy . Otevřel dveře a vyšel do tiché chodby . Zavřel dveře svého pokoje . Zamkl a klíče si hodil do kalhot . Pak se vydal pryč . Procházel chodbou tak potichu . Sešel shody a ocitl se ve velký aule . Všede bylo spousta světla . Na stropech byly nádherný lustry . Prošel kolem recepce kde obsuhoval stařší můžu . Naruto ho pozdravyl a vedal se ven . Koneče se ocitl na čersvém vzduchu . Nabral vzduch do svých plic plnými doušky . Zakručelo mu v břiče . To byl signál aby se šel na jíst .
Rozešel se . Procházel uličkami a hledal obchod s rámenem . Asi po půl hodině konečně na šel co hledal . Vešel do malého obchodu . Posadil se na židly a hned u něj byla mladá dívka se zeleníma očima a mile se usmívala . Naruto si jí změřil od hlavy až k patě . Na sobě měla světle modré šaty bez ramínek a hnědé vlasy měla stažené do drdolu . Usmál se na ní.
,,Co byste si přál k jídlu ?" zeptala se mile .
,,Prosím jeden vepřový rámen ." odpověděl jí a pozoravl dívku jak odhází .
***
Itachi přestal vyprávěť . Podíval se Sakuře do očí . Hledal tam známky znechucení ,odsouzení , ale
místo toho tam našel pochopení ,lásku a naději na nový život .
,,Itachi jsi dobrý člověk ." řekl Sakura silně ho objala .
,,Počkej ty mě neosuzuješ ?"
,,Itachi proč bych tě měla odsuzovat ?" zeptala se překvapená jeho otázkou.
,,Já nevím . Já jsem zabil tolik lidí ."
,,Itachi to je minulost ,kterou nemůžu změnit já ani ty . Prostě se stím musíš smířit ."
,,Smířit se stím ,že jsem zabil svůj klan . To přeci nejde ."
,,Všechno jde . Jen musíš chtít ." sedla si mu do klína .
,,To nejde na pravit . Sakuro já jsem vrach ."
,,A já snad nejsem vrach ,když zabíjím lidi ?"
,,To je něco jiného zabíjet lidi pro vesnici a přátele ."
,,Co je na tom jiného . Ty jsi přece zachránil Obita a tu dívku ."
,,Ne ! Obita jsem zachránit nedokázal a Rin mě za to nenavidí a Seraphin jsem už pár let neviděl ."
,,Takže Serphin žije ?" zeptala se překvapeně a otočila se k němu obličejem .
,,Jo žije ."
,,Kolik jí je ?"
,,Něco okolo 20 ."
,,Tak jí musíme najít ." řekla a spojila svoje rty s jeho . Snažila se do toho polibku všechnu lásku ,ktré k němu citila . Dávala do toho celé své srdce . Itachi jí začal vracet její polibky . Vnikl jazykem do jejích úst a hrál s jejím jazykem . Odtrhly se až jim došel kyslík . Oba lapaly po dechu a snažily se udržet svoji touhu na uzdě . Oba chtěly víc ,ale Sakura věděla ,že musí počkat dokuď se Itachi neuzdraví . Sedla si kousek dál .
,,Sakuro já se omlouvám ."
,,Za co se omlouváš Itachi ?"
,,Za to co se teď stalo ."
,,Ale já toho nelituji nebo ty toho lituješ ?" potlačovala slzy .
,,Ne nelituji ,ale je to špatný ."
,,Cože !!" Křikla .
,, Ty patříš mímu bráchovy !! Není správní ,že tě jemu přebírám !!"
,,Co to říkáš ?" vstala a rozešla se k němu . ,, Já k Saskemu nepatřím !! Přiznávám , že jsem ho v děství milovala ,ale to se změnilo !! Změnilo se to ,když mě a Naruta opustil !! Já ho nemiluji !! Já miluji tebe !!" Po tvářích ji tekly slzy .
,,Nebreč !! Já tebe taky miluji ." vstal a silně objal Sakuru .
,,Už tě nikdy nechci vidět brečet ." prstem jí setřel slzy . Pak jí polibil . Sakura se tomu polibku
odala .
,,Miluji tě ." pošeptala ,když jí Itachi přestal líbat .
,,Já tebe taky a nikdy se tě nevzdám ." stáhl si jí na klín .
,,Itachi je to správné co děláme ?"
,,Nevím a je mi to jedno ."
,,Jedno by ti to neměla být ."
,,Neříkej a tobě to jedno není ?"
,, Je ,ale já jsem stím smířená ,ale ty asi ne "
,,Kdo říká ,že s tím nejsem smířená ."
,,Ale brzo mě budeš nenávidět ."
,,Itachi přestan stím ." okřikla ho a dala mu svoji ruku na jeho srdce .
,,Fak bych se nedivyl ."
,,Itachi pochop ,že tě neopustím a nebudu tě nenavidět prostě se tě budu snažit pohopit ."
,,Dobře !! "

**************
Ino stále byla za dveřma a pilně poslohala . Nechápala proč mu vypráví příběch Akatsuki . Nechápala ,že Kazekage muže chodit s dívkou s Akatsuki . Snažila se přijít na realné vysvětlení ,ale stále jí žádné nenapadalo . Pokuď ta dívka mluvila pravdu znamenala to ,že Akatsuki jsou dobrý a ne zlý . TO mu by nikdo neuvěřil . Místností se rozhlel hluboký hlas Sai a Ino zpozorněla .

********
,,Tak m i ho ukaž ." křikl Sai
,,Ukažu až bude správní čas ,ale teď bych měla pokračovat ve vypravování ." rozhodla Hin.
,,Ne to není jedno já prostě chci jen jednu věc a to pomoc svýmu přítelovy najít jeho nejlepší kamarádku ."
,,Chápu ."
,,Nic nechápeš !! Ona pro něj hodně znamená !!"
,,Ty si myslíš , že nemám lidi na , kterých mi záleží ?"
,, Tobě na nikom nemůže záležet jsi jen stroj na zabíjení."
,, To nemyslíš vážně ? " zeptal se šokovaný Garra.
,,Myslím ona je vycvyčená k boji a její jedno jest-li objetuje svoje kamarády nebo lásku !!"
,,To si myslíš ? " zeptala se Hin .
,,Ano to si myslím ."
,, V tom nemáš pravdu !! Neznáš mě a nic o mě nevíš a stejně mě zde obvinujěš , že bych v boji opustila svoje přátele a co ty . Ty jsi nikdy nemusel opustit přátele v boji !! Nikdy jsi se nemusel rozhodvat mezi obětovaním svého přítele aby jsi zachránil ostatní nebo splnil misi . Neříkej mi , že Anbu Root je tak měký ." Křikla Hinako.
,, Máš pravdu pár kamarádu jsem opustil , ale to jsem neměl citi . Teď je mám a chci všechny svoje chyby na pravit a Naruto mi to dovoluje . Přijal mě a ukázal mi , že nějaké citi ještě mám ."
,, Ty nikdy nepochopíš co je to přátelství ."
,,Já , že to nikdy nepochopí a co ty ? "
,,Já mám lásku a přátele za které bych dala ruku do ohně a dokonce bych pro ně zemřela ."
,,Hm zajímaví . Sprostí vrach mě tu bude poučovat o přátelsví ."
,,No tak Sai uklidni se !! Je pravda , že o ní nic nevíš , ale urážet jí nemusíš . Prošla si hodně bolestivíma věcma a ty jí tu budeš urážet aniž by jí znal . Promin , ale to přeháníš ." vložil se do toho Garra .
,, Nechápu jak se jí mužeš zastavat ."
,,Já ji miluji a vím čím si prošla ."
,,Jak to můžeš říc ."
,,Můžu protže vím co pro mě znamená a co pro mě udělala ."
,, Jak si můžeš být jistej ,že tě nezradí až se jí to bude hodit ."
,,Tak dost !!" křikla Ina a vešla do místnosti . V jejích modrých očí plál oheň hněvu .
Tři páry očí se na ní otočily . V Sai očích se objevylo překvapení a šok.
Hinako si jí jen prohlížela . Garra jí pozoroval s zlým pohledem .
,,Kdo jsi ?" zeptala se Hinako.
,,Jsem Ina Yamaka. " odpověděla Ina a stoupla si vedle Sai . Ten jí pohladil po paži a mile se na ní usmál .
,,Jak dlouho náš smířuješ ?" zetpal se Garra . Ino se nadechla k odpovědi ,ale předběhla jí Hinako : ,, Od začátku . Jen se divím ,že jsi nevylezla už dřív ." podkla Hin. Sai se zmateně podíval po místnosti .
,,omlouvám se ,ale hledala jsme Saie." omlouvala se Ino.
,,Omlouvat se nemusíš a sedni si a poslouhej dál ."
,,Děkuji ." řekla Ina a oči zabodla do Hianko.
,,Tak už postíme téma přáteství nebo chce ještě nikdo něco dodat ?" zetala se Hin a otočila se k oknu. Slunce se zbarvovalo do ruda . Vesnici pomalu začínal zelévat rudý svit . V místnosti na stalo ticho . Hianko usoudila ,že může pokračovat ve vypravovaní . Nebyla moc nadčená ,že je tam Ino ,ale na sobě nedala nic znát .
Otočila se k nim čelem . Náshla zvduch ,který byl těžký a chladný.
,,Obito se vydal do nemocnice pro Rin a Kakashiho ..." pokračovala Hin tichým hlasem

Sorry za chyby doufám., že se bude tento díl libít


La Familia de Naruto

10. května 2012 v 17:02 | Hinako |  Naruto video
Naruto - Tacatà

10. května 2012 v 16:41 | Hinako |  Naruto mix videa


SasuSaku

10. května 2012 v 16:34 | Hinako |  SasaSaku

akatsuki

10. května 2012 v 16:29 | Hinako |  akatsuki videaLíbej mě 9

2. května 2012 v 19:49 | Hinako |  Líbej mě


Oba si společnou proházku užívaly . Saske se smál a zlobil Itachiho . Oba dorazily domů špinavý a unavený .
,,Už jste doma ?" ozval se přísný hlas Fugaka .
,,Ano už jsme doma něco potřebuješ ?" zeptal se hladně Itachi .
,, Ne jen , že jste měly být doma na večeři ."
,,To nevadí večeře stějně není hotová ." ozvala Minako z kuchyně . Itachi se podíval do kuchyně kde stála Seraphin a vedlení dívky z klanu . Vlastně celá kuchyň byla plná žen . Všichny se točily okolo Seraphin a něktré Minako pomáhalo dělat večeři . Seraphin stála na židly a na sobě měla bílé kimono , které dívky upravovaly . Další jí upravovaly vlasy . Itachi se podíval na Seraphin .Ta se netvářila moc nadčeně .
,,Co se tu zase děje ?" zeptal se Itachi a razil si cestu mezi ženamy k Seraphin .
,, Itachi nic důležitého ." odpověděla jedna ze stařších žen .
,, Nic důležitého tak proč se všichni motáte kolem Seraphin ?"
,, Itachi - sama !! Prosím pomoc !!" zavolala zoufalá Seraphin , které to všechno pomalu doházelo o co tu jde . Měla se pro klan obětovat , ale to neměla v plánu . Ne pro ten to klan , který ji zatajil dost důležité informace o jejích rodičí .
Do očí se jí dostávaly slzy . Itachi šel dál až se dostal k Seraphin . Dívky na něj koukaly v šoku . Itachi sebral Serphin do náručí a odnášel jí pryč . Seraphin se ho silně chytla o kolo krku a nechala slzy stékat po své tváři .
,,Co si myslýš , že děláš ? " křikla na něj Mikoto .
,, Co dělám já ? Co to děláte vy !! "
,, Itachi co to do tebe vjelo ? " zeptala se jedna babička .
,,Do mně nic . Jen zachraňuji jednu dívku před váma ." Otočil se a odešel i Seraphin do svého pokoje.
Saske to pozoroval vůbec nechápal co se to dějě . Jedna dívka opustila kuchyň a utíkala pro Fugaka .
Mikoto si sedla na židly a položila si hlavu do dlaní . Začla tiše plakat . Ostatní ženy se postavyly o kolí ní .
,,Mikoto měla jsi mu zabránit aby tu dívku odnesl ." řikla jedna žena .
,,Já vím ale já se nedokážu postavy svému synovy ." křikla Mikoto .
,, Musíme Serphin získat za každou cenu . Jinak náš plán skončil ." ozvala se další dívka.
,,Já vím." špitla Mikoto utřela si slzy a postavyla se .
Saske se rozeběhl k Mikoto a silně jí obajl . Ta si ho vzala do náručí .
,,Mami proč brečíš ? " zeptal se Saske .
,,To nic Saske ." odpověděla Mikoto a položila Saskeho na zem . Pak se zpříma podívala do očí svého manžela.
,,Fugaku moc mě to mrzí ." řekla a skopila hlavu .
,,Odveď te Saskeho a dokuď pro vás nepušlu tak ho tu nechci viděť je vám to jasný ." Rozkázal Fukagu . Dvě dívky kývly na souhlas a už braly Saskeho pryč .
,,Mamíííí , Mamíííí ." volal Saske , když ho dívky odváděly z místnosti . Snažil se vyprostit , ale dívky byly silnější . Saske se ještě stačil otočit . To co uviděl ho zasáhlo hodně . Fugaku ohodil Mikoto do tváře . Začal se větší vervou prát . Jenže jedna z dívek ho praštila do spánku a Saske v dívčině náruči ochabnul . Pamalu zavíral oči . Až úplně upadl do bezvědomí .
,,Omlouvám se Fugaku , ale jít proti Itachimu nemůžu." hájila se Mikoto.
,,Měla jsi Serphin chránit a bránit ji . Je pro náš klan důležitá !! Bezný klan není nic !! Bezný klan nezíská svoji pomstu ." Křičel Fugaku .
,,Je to má chyba ." křikla jedna žena.
,,Je to cbyba všech ." Křikl Fugaku a odešel z místnosti . Mikoto se svezla po lince na zem a začla brečet . Dívky i Saskem zmizely .

Itachi vzal Seraphin do svého pokoje kde si zabalil zbraně . Seraphin si sedla na jeho posteli a tiše plakala .
,,Sero ." Oslovyl jí Itachi . Podívala se po něm a utřela si dlaní slzy .
,,Sero musíš mě teď poslouhat jo ." kleknul si k ní a vzal její dlaně do rukou .
,,Rozumíš mi ?"
Kývkal na souhlas . Itachi si přimpnul katanu na záda . Vzala Seraphin do náruče a okonem opustil svůj pokoj . Sídle Uchiha se rozhostil bojový poplach . Itachi by nevěřil , že jeho otec je schopní zajít tak daleko jen kvůly pomstě . Na ulici vyběhly muži i ženy připraveni k boji s nepřítelem . Itachi se pohyboval potichu a vestínech . Zaslechl jak Fugaku dává rozkazy aby ho našly a přivedly mu Seraphin živou a Itachiho ať zabijí .

Kakashi šel vyprovodit Rin , která si to mířila za hokagem . Obito se vrátil do svého klanu promluvit si s Itachim . Jak mile vešel do čtvrti Uchiha uvítala ho spouta hledajicích lidí .
,, Co se tu dějě ? " zeptal se nějakýho kluka.
,,Hledáme Itachiho a Serpahin- sama ." odpověděl.
,,Proč ?"
,,Itachi unesl Seraphin - sama a mi jí potřebujeme ."
,,Na co potřebujeme Seraphin a proč jí Itachi unesl ?"
,,Seraphin- sama se dneska měla obětovat pro náš klan ."
,,Obětovat ?"
,,Ano prý se proto sama rozhodla , ale než to stihla udělat tak jí unesl Itachi ."
,,Promin , ale co je to zablbost !!"
,,To není blbost !! " ohradil se mladík.
Obito se zamračil a pak zmizel v oblaku kouře . Objevyl se u Itachiho . Pokoj byl vzůru nohama . Vzal si černý plášť . Udělal pečetě a zmizel . Objevyl se kousek od svého domu . Vešel do vnitř . Vyběhl schody a vešel do svého pokoje . Ve svém pokoji našel Itachiho se Seraphin .
,,Itachi co se tu dějě a co děláš u mě doma ?" zeptal se Obito .
,,Promin , že jsem ti sem trhl , ale nikde se musím schovat než se to trochu venku uklidní . " odpověděl Itachi .
,,O co jde ?" sednul si vedl něj . Seraphin spala v Itachiho nářuči .
,, Polož jí do postele a řekni mi všechno ." rozkázal Obito . Itachi opatrně položil dívku na postel a přikryl dekou . Pak si sednul na zem vedle Obita.
,,Víš jen ty mi můžeš pomoc ." začal Itachi .
,, To vídím ."
,,Vím , že celou dobu jsi proti klanu . Jak víš tak i Seraphin je proti klanu ."
,,Hele Itachi nechci ti nic říkat , ale to vím . Mě by zajímalo co se tu děje , že všichny jdou po tobě a Seraphin ? "
,,Já jsem Seraphin zachránil . A teď mě pro to hledají ."
,,Itachi je pravda , že se Seraphin rozhodla obětovat dobrovolně ? "
,,Ne to je lež !! Když jsem jí viděl u nás doma jak stojí na židly a všechny dívky a ženy jí připravovaly na obětování nebyla šťastná . Byla v šoku asi ani nechápala co mají zaluben . Až když jsem se tam objevyl já a zachránil jí . Poznal jsem , že ví na co jí připravovaly a jak by to pro ní dopadlo . Nic nedělala nebránila . Byla smířená se svím osudem . Byla smížená , že zemře pro klan , který tak nenavídí . Ale když uviděla mě v očích se jí objevyla nadějě. Prosím pochop já jí musel zachránit !! "
,,Itachi to chápu udělal bych to samý , ale ty přeci k Seraphin nemáš žádný vztach tak proč se o ní tak zajímáš ?"
,,Mám k ní vzatach je to má nevlastní sestra ."
,,Cože ?"
,,Je to má setra , proto jí musím zachránit ."
,,Sestra ? To znamená , že je to dcera Fugaka ?"
,,Ano je to dcera Fugaka , ale on se k ní nikdy nepřiznal . Je to složitější než to vypadá ."
,,Jen povídej ."
,, Její matka Mei patřila do klanu Huyyga . S Fugakem se seznámila v Anbu . Byly přátelé ,ale ještě než Fugaku opustil Anbu vyspal se sní . Po návratu z Anbu se Fugaku oženil s Mikoto . Mei to nesla
dost těžce . Požádala o návrat do vesnice . Snažila se upotat Fugaka ,ale ten se jí nevěnoval to jí naštvalo . Tak se jedno dne rozhodla vydat se do klanu Uchiha a zabít Mikoto . Bez problémů se dostala až k nám domů kde našla Mikoto . Chtěla jí zabýt jenže když zjistila , že je těhotná nedokázalala . Tak se vydala pryč jenže po cestě narazila na Daisuka . Hned se do sebe zamilovaly . Po tom to setkání se začly hodně sházet .
Asi po půl roce přišel Daisuka oznámit ,že se bude ženit . Fugaku nic nenamítal myslel si , že si bere Chiko . Přípravy na svadbu byly dost velký . Když se Fugaku v den svadby dozvěděl ,že si bere Mei tak zuřil ,ale svadbě nedokázal zabránit . A tak si nárokoval první noc s něvěstou . Mikoto na to koukla dost překvapeně stějně tak ostatní . Nikdo nevědl proč to Fugaku udělal ,ale nikdo si mu nedovolil odporovat . Mikoto mě vzla odešla se mnou na noc ke svým rodičům . To co jsme se dozvěděl potom byl dost šok . Otec se sní vyspal a splodil Seraphin. Mei to chtěla utaji . Byla by to pro ní ostuda . Byla jen pár hodin daná hned na to lezla do postele nikomu jinému . Když se vrtila domů hned se běžla vyspat se svým maželem. Nalhala mu ,že si s Fugakem jen povídly o jejím přijetí do klanu . Bohužel to se nikdy nestalo . Za pár dní oznámila svému mazželovy ,že je těhotná . Ten to začal slavit s celým klanem . A za 9 měcísů se narodila Seraphin . Když Seraphin bylo 5 let byl zabit Daisaku najatýmy vrahy a jak se ukázalo měl v tom prsty Fugaku . To se mu nepovedlo dokázat . Mei si začla uvědomat ,že byla chyba se provdat do klanu Uchiha ,ale prý toho nikdy nelitovala . Byla na svoji dceru která začínala pomalu ovládat sharingan . Měla jí rada a chránila jí jak jen mochla.
Dokonce napsala svému otci o přijetí z pátky do klanu . Ten je přijal mávnutím ruky . postupem času se u Seraphin začal obejvovat byakugan . Mei se proto rozhodla zapečitit byakugan . Pak se se Seraphin pokusila o útěk z klanu . Fugaku ,ale jejich utěk překazil a Mei sebral Serphin . Mei
najednou octila v slepé uličce mohla pustit klan ,ale bez dcery . Rozhodla se ,že zůstasne s dcerou . Po tom to incedetu začla dělat velké problémi a tak se Fugaku a starší rada rozhodly jí zabít ,ale dívku si nechat . Bylo domluveno ,že jí namluví to ,že její rodiče zemřeli v boji pro klan. Jenže Mei byla hladně krveně popravená a pak spálena ve vlastní domě . Tak to je hodně skrácená verze Seraphini rodiny ." dovyprávěl celý příběch Itachi a podíval se na dívku .
,, Itachi pomůžu vám a Kakashi s Rin také . Nejprve musíme dostat Seraphin mimo klan Uchiha a nikde jí shcovat ." křikl Obito a začal běhat po pokoji . Ze země sebral černí plášť , který podal Itachimu . Pak otevřel velkou šatný skřín a vyndal z ní dvě katany a dva černé plášťě . Pak ještě našel náhradní obleční ,které si tam nechávala Rin . Oblečení hodil Itachimu .
Itachi se na něj podíval . Seraphin se pohla na postely a otevřela svoje zelené oči .
,,Itachi kde to jsme ?" zeptala se a protáhla se .
,,Neboj jsme u Obita ." odpověděl Itachi a hodil po ní oblečení . Seraphin se na něj podívala . Opatrně položila nohy na zem .Vazala si oblečení a vydala se do koupely . Obito jí ukázla směr . Když přišla už na sobě neměla bílé kimono ,ale černé šaty na ramínka . Vlasy si stáhla do culíku . Itachi se usmál. Podal jí černý plášť . Seraphin si ho nasadila . To samý udělaly kluci .Pak jí Obito podal katanu . Tu schovala pod plášť .
,,Tak jdem ." řekl Itachi a skočil z okna .
,,Děkuji ." řekla Seraphin a silně objala Obita .
,,Jdu sváma." vytrhl se jí z obětí a stčil jí z okna za Itachim . Ten jí dole pod oknem chytnul. Obito se objevyl vedle nich a pak všichni tři běžely pryč z klanu Uchiha . Běžely potichu a v temných stínech . Celím sídlem se rozléhaly nové rozkazy a místa kde ještě mají hledat . Dalo jim práci se dostat z klanu . Občas se musely schovat před zraky hledajicíh lidí ,ale měly štěští nikdo je nazahlídly.
Odichly si když měly sídlo Uchiha za svými zády. Zakritý nocí se vydaly z tichlou vesnicí . Míjely tiché baráky . Jen sem tam se v nikterým svýtilo . Prošly parkem . Ani jeden si nevšimly blížící se postavy . Itachi se s osobou srazil . Obito se rozeběhl pomoc Itachimu a Seraphin pomáhala dívce do které narazil Itachi .
,,Omlouvám se ." omlouval se Itachi .
,,To já se omlouvám . Nevíte kde má sídlo klan Uchiha měla jsme se sejít s Itachim Uchihou ,ale nedorazil tak jen chci zjistit co se dějě ." promluvyla dívka .
,,Tak bych nechodila ." řekla Seraphin .
,,Proč ?"
,, Tan klan je zlý právě ten klan opuštíme ." objasnil Obito .
,,Promin Konan ,že jsem nepřišel ." promluvyl Itachi .
,,Itachi co se děje ?"
,,Jen utíkáme z klanu . Pojď snáma a všechno ti vysvětlím ,ale až budeme v bezpěčí . " řekl Itachi .
Konan si oprášila oblečení a vydala se snima. Prošly o kolo sídla Huyyga . Serphin je prosila ať se tam zastavý a požádaj je o pomoc ,ale Obito i Itachi to rázně zamítly . Seraphin to nechápala ,ale podřídila se . Objevyly se kousek za čtvrtí Huyyga . Obito vytáhl z kapsy klíče a odemk s nima jeden barák .Všichny vešly do vnitřit .